मशीनिंग केसेस उदाहरण TNMG-Series

  चाचणी घाला:TNMG160408-FQ

ग्रेड: MC2010

वर्कपीस साहित्य: 20# स्टील

वर्कपीस व्यास: 45 मिमी

Ap(mm): 0.5mm

फीड(मिमी/मि): 600मिमी/मि

क्रांती प्रति मिनिट(r/min): 1600r/min

साधन जीवन: 470pcs

  चाचणी घाला:TNMG160408-FQ

ग्रेड: MC2010

वर्कपीस साहित्य: 45# स्टील

वर्कपीस व्यास: 45 मिमी

Ap(mm): 0.5mm

फीड(मिमी/मिनिट): 240मिमी/मिनिट

क्रांती प्रति मिनिट(r/min): 1800r/min

साधन जीवन: 1200pcs

  चाचणी घाला:TNMG160404-MS

ग्रेड: MC2010

वर्कपीस साहित्य: 20Cr

वर्कपीस व्यास: 12 मिमी

Ap(mm): 1.5mm

फीड(मिमी/मिनिट): 350मिमी/मिनिट

क्रांती प्रति मिनिट(r/min): 2100r/min

साधन जीवन: 500pcs

    चाचणी घाला:TNMG160404-5FS

ग्रेड: MC2010

वर्कपीस सामग्री: बनावट मिश्र धातु स्टील

वर्कपीस व्यास: 29-25 मिमी

Ap(mm): 1.5mm

फीड(मिमी/मिनिट): 220मिमी/मिनिट

क्रांती प्रति मिनिट(r/min): 1610r/min

साधन जीवन: 110pcs

  चाचणी घाला:TNMG160404R-5VF

ग्रेड: MC2010

वर्कपीस साहित्य: A3 स्टील

वर्कपीस व्यास: 16 मिमी

Ap(mm): 1.0mm

फीड(मिमी/मिनिट): 270मिमी/मिनिट

क्रांती प्रति मिनिट(r/min): 1300r/min

साधन जीवन: 410pcs